Usluge

Od jednokatnih kuća do najviših zgrada – pružamo cijeli niz rješenja i projektanskih usluga geotehničke problematike. Usko surađujemo sa statičarima, tako da su geotehničke konstrukcije kompatibilne sa građevinom i za svim relevantnim opterećenjima na njih. Koristimo kombinaciju vlastitog stručnog softvera i suvremenog komercijalnog softvera za analizu i proračune.

GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I IZVJEŠTAJI

Ispitivanja tla, stijene, rastresitog gradiva i podzemne vode i s njima povezani postupci kao podloga građevinskom projektu. Prikupljanje i interpretacija terenskih i laboratorijskih ispitivanja.

 

 • Izrada programa geotehničkih istražnih radova
 • Vođenje i nadzor  geotehničkih istražnih radova
 • Izrada izveštaja o provedenim istražnim radovima

GEOTEHNIČKO PROJEKTIRANJE I GEOTEHNIČKI PODACI

 • Izrada geotehničkih studija, mišljenja i izvještaja
 • Izrada geotehničkih projekata za sve vrste građevina
  • utvrđivanje dostatnosti postojećih geotehničkih istražnih radova za izbor geotehničkih podataka
  • izbor i utvrđivanje geotehničkih podataka
  • dokazivanje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, uključivo planiranje mjera da bi se taj zahtjev ispunio
  • izrada specifikacija, programa kontrole i osiguranja kvalitete, troškovnika
  • izrada programa održavanja građevina
  • izrada posebnih tehničkih uvjeta građenja

TEHNIČKO PROMATRANJE (MONITORING) GRAĐEVINA

 • Organizacija radova i interpretacija rezultata tehničkog promatranja građevina

NADZOR NAD GEOTEHNIČKIM DIJELOM GRAĐENJA

 • Provođenje stručnog i projektantskog nadzora nad geotehničkim dijelom građenja