ACI Marina Rovinj

Izvedena je rekonstrukcija i dogradnja kopnenog dijela ACI marine Rovinj. Našim analizama racionaliziran je način temeljenja te su izbjegnuti građevinski radovi pod vodom.