PROJEKT 1

Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u luci Ploče, Geotehnički projekt poboljšanja temeljnog tla za 2 spremnika (2 x 30 000m3), izrazito loše temeljno tlo, procjena slijaganja proračunima u odnosu na mjerene vrijednosti oko 10%