PROJEKT 8

Pješački most – Projekt „Crna Kraljica“ , Geotehnički istražni radovi, geotehnički elaborat