PROJEKT 10

HE Varaždin, Matematički model obloge dovodnog kanala