PROJEKT 11

Rafinerija nafte Rijeka, Projekt Temeljne konstrukcije Spremnika 335-SE-100/200 i 300/400