PROJEKT 3

Autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica Lipovljani-Novska-Rajić, Zidovi za zaštitu od buke, Projekt dubokog temeljenja