PROJEKT 4

Stambena zgrada Gajnički vidikovac bb, Zagreb, Projekt dubokog temeljenja i potpornih zidova