PROJEKT 5

Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u luci Ploče, Geotehnički projekt poboljšanja temeljnog tla za 6 spremnika (5 x 22 000m3, 1 x 11 000m3), izrazito loše temeljno tlo